Gastroenterologie (Refluxní centrum)

V roce 2019 jsme v rámci gastroenterologie v Centru pohybové medicíny otevřeli nové centrum pro diagnostiku a léčbu refluxní choroby jícnu. Hlavní myšlenkou pro vytvoření refluxního centra byla snaha o komplexní přístup a zejména možnost spojení péče gastroenterologa a fyzioterapeuta, která je v našich podmínkách zcela unikátní. Využitím nejmodernějších metod jako jsou 24 hodinová pH metrie jícnu s impedancí a high resolution jícnová manometrie můžeme diagnostikovat nejen refluxní chorobu jícnu a její tíži, ale i ostatní motilitní onemocnění jícnu, např. achalázii. Naše technické zázemí a špičkový tým umožňuje přistupovat k pacientovi zcela individuálně se zaměřením na převažující příčinu. Komplexní terapeutický přístup spočívá nejen ve zhodnocení rizik vedoucích k rozvoji refluxní choroby jícnu a snaha o jejich eliminaci, ale zejména v zapojení specializované fyzioterapie, která dokáže léčit mnohdy i příčinu onemocnění.  

 

Pro klienty navštěvující Refluxní centrum je určena Gastro karta, která umožňuje přístup k této specializaci po dobu dvanácti měsíců.

   
Gastro Karta 5000 Kč/rok

Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu (RCHJ) je velmi časté onemocnění s významným dopadem na kvalitu života. Celosvětově postihuje okolo 20-25% populace a kromě věku souvisí většina rizikových faktorů s životním stylem. Projevuje se především pyrózou (pálení žáhy), regurgitací (návrat žaludečních šťáv do úst) nebo bolestí za hrudní kostí při polykání. Často mívá ale i mimojícnové projevy jako jsou chrapot, zahlenění či chronický kašel. Návrat žaludečního obsahu do jícnu může způsobit zánět sliznice jícnu (erozivní refluxní choroba), kterou dobře diagnostikujeme pomocí gastroskopického vyšetření, nicméně velká část pacientů (udává se až 70%) nemá v jícnu vyjádřené zánětlivé změny a tyto pacienty pak můžeme diagnostikovat pouze pomocí monitorace pH v jícnu. Zlatým standardem ve vyšetřování pacientů s podezřením na refluxní chorobu se stala 24hodinová pH metrie jícnu s impedancí. Tato metoda umožnila prokázat přítomnost patologického refluxu a odlišit tak funkční potíže od refluxní choroby. Impedance významně zvýšila citlivost vyšetření díky rozlišování typů refluxů (dle pH, charakteru refluxátu a výšky propagace v jícnu), což přináší možnost vyšetřovat pacienty i při ponechané antirefluxní léčbě. Velkou výhodou je možnost prokázat souvislost potíží s refluxem.

Standardní léčba RCHJ zahrnuje léky potlačující tvorbu žaludeční kyseliny, to však neřeší podstatu, ale jen projevy onemocnění. Základní příčina refluxní choroby jícnu spočívá v prolomení tzv. antirefluxní bariéry, jejíž hlavní součásti jsou dolní jícnový svěrač (DJS) a bránice. Léčba u nás spočívá v úzké spolupráci gastroenterologie a fyzioterapie, kdy kromě medikamentózní léčby používáme i respirační cvičení a manuální techniky se zaměřením právě na oblast bránice a to vše pod vedením specializovaného fyzioterapeuta. Účinky gastroenterologické fyzioterapie dokládá řada studií a jsou vidět již po šesti až osmi týdnech. Navíc pokračující cvičení umožňuje významně snížit potřebu antisekreční medikace.

Příčinu či dopady refluxní choroby na pohyblivost jícnu můžeme diagnostikovat pomocí high resolution jícnové manometrie. Pomocí této metody můžeme zhodnotit nejen hybnost jícnového těla, ale i funkci obou jícnových svěračů současně. Zhodnotíme také, zda pacient s refluxní chorobou jícnu bude profitovat z fyzioterapie, neboť pomocí manometrie detailně zobrazíme oblast DJS a bránice a zjistíme, zda spolu správně fungují jako zmiňovaná antirefluxní bariéra. Velká část pacientů s refluxem má totiž separaci (rozdělení) bránice a DJS a to představuje velký prostor právě pro fyzioterapii.

Manometrie jícnu je dále nenahraditelnou metodou v diagnostice většiny pohybových onemocnění jícnu, která se projevují nejčastěji pocitem váznutí sousta v jícnu (dysfagie). Takovým onemocněním může být achalázie jícnu způsobená poruchou uvolnění DJS. Achalázie se kromě dysfagie projevuje obvykle i hubnutím, v dnešní době je však velmi úspěšně léčitelná i endoskopicky.

24hodinová pH metrie jícnu s impedancí a high resolution jícnová manometrie jsou miniinvazivní a v dnešní době nejmodernější metody. Hrají nezastupitelnou roli v diagnostice refluxní choroby a dalších funkčních onemocnění jícnu.

MUDr. Lucie Zdrhová

Manometrie jícnu – poučení pro pacienty

24 hodinová pH metrie jícnu s impendací – poučení pro pacienty

Trpíte na příznaky jako pálení žáhy, plynatost, kyselost v ústech nebo bolest v nadbřišku?

Objednejte se k naší gastroenteroložce MUDr. Zdrhové na vstupní vyšetření.