Individuální péče

Centrum pohybové medicíny tvoří unikátní koncept zdravotnického zařízení v České republice, kde se na stanovení diagnózy a určení optimální léčby podílejí přední čeští odborníci v jednotlivých oborech. Smyslem a filozofií naší činnosti je poskytovat vysoce specializovanou a individuální péči na úrovni nejnovějších vědeckých poznatků.

O nás

Na stanovení vaší diagnózy a určení optimální léčby se podílejí přední čeští odborníci.

Náš tým

Odborné a lékařské specializace

Fyzioterapie

Fyziofitness

Diagnostické metody a přístroje

Fyzikální terapie