Skupinové fyzioterapie

Skupinové fyzioterapie probíhají pod vedením fyzioterapeuta CPM Pavla Koláře a jednotlivé lekce trvají 60 minut. Díky malému počtu osob ve skupině (max. 6) se může fyzioterapeut cvičícím plně věnovat a dbát na to, aby každý cvik prováděli ve správném nastavení. Skupinové fyzioterapie jsou skvělá volba pro ty, co chodí na fyzioterapie nebo je již absolvovali a chtějí ve cvičení pokračovat.

Cena:  300 Kč / 60 minut

Chodíte k nám rádi? Vyberte si jeden z našich balíčků a získejte tak množstevní slevu.

Zdravá záda

Skupinové cvičení zdravá záda probíhá pod vedením zkušeného fyzioterapeuta a vychází z principů dynamické neuromuskulární stabilizace. Při tomto typu cvičení je pozornost kladena na správné nastavení páteře, trupu, pánve a kloubů těla tak, aby docházelo k vyvážené aktivitě stabilizačních svalů a tím k dlouhodobému odstranění bolestí páteře.

Jóga s prvky DNS®

Jóga je soubor cvičení, která pročišťují celé tělo, zvyšují odolnost a zdatnost organismu, zlepšují funkci centrálního nervového systému. V CPM propojujeme jógu jak s obecnými poznatky fyzioterapie, tak s principy Dynamické Neuromuskulární Stabilizace®. Cvičení je pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

Feldenkrais

Feldenkraisova® metoda (FM) je psychosomatický přístup pohybové výuky, který využívá cílené vnímání pohybu a pozornosti. Díky objevování našich přirozených schopností a plasticitě našeho mozku můžeme využít FM ke zlepšení kvality svých pohybů a tím i života.
Ve skupinovém cvičení FM – Pohybem k sebeuvědomění, se člověk učí prováděním a zkoumáním konkrétních pohybů, které jsou pomalé, opakované, bez úsilí a to pod verbálním vedením certifikovaného praktika. Během lekcí dochází k lepšímu vnímání vlastního těla a vytváření obrazu o sobě samých, můžeme docílit větší tělesné flexibility, síly, větších rozsahů pohybu, odstranění navyklých pohybových i jiných stereotypů a tím využívat své tělo šetrně, bez bolesti a zároveň efektivněji.
Cvičení je vhodné pro všechny, kteří již nějaké pohybové obtíže mají nebo pro sportovce / tanečníky / hudebníky, kteří chtějí zlepšit koordinaci svých pohybů a tím ovlivnit vlastní výkon anebo pro ty, kteří si chtějí užít radost z nových pohybů procesem organického učení.
Na cvičení doporučujeme teplé vrstvené oblečení pro zachování pohodlí a to zvláště v zimních měsících.

FITKID

Cvičení probíhá v malé skupince maximálně šesti dětí. FITKID je rozdělený do dvou věkových skupin 1. mladší skupina je ve věku od 7 do 10 let a 2. starší skupina od 11 do 15 let. Lekce jsou vedeny zkušeným fyzioterapeutem a jsou vhodná pro děti s vadným držením těla nebo pro děti, které nemají dostatek pohybové aktivity. Cvičení je prevencí problémů pohybového ústrojí a zároveň kompenzují často nevyváženou aktivitu svalstva u dětí zatížených jednostrannou aktivitou. Využíváme prvků Dynamické Neuromuskulární Stabilizace a jógy přizpůsobené dětem. Zaměřujeme se na zlepšení koordinace pohybu, postřehu a orientace v prostoru pro zkvalitnění pohybu. Vše probíhá hravou formou a klademe důraz na přátelské a nestresující prostředí, abychom v dětech probudili pozitivní přístup k pohybu.

Pilates s prvky DNS®

 „Pilates není pouze cvičení, není to ani náhodný výběr pohybů“. Je to metoda, při níž je kladen důraz na umění pracovat s řízenými pohyby a na postupný rozvoj uvědomování si vlastního těla. Pilates zlepšuje flexibilitu, sílu a rozvíjí kontrolu a vytrvalost celého těla. Vychází z osmi základních principů, kterými jsou koncentrace, dech, centrum, kontrola, preciznost, plynulost, izolace a rutina. Hodiny Pilates v CPM představují propojení klasického Pilates, rehabilitačních technik konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace a konceptu Spiraldynamik. Cílem cvičení Pilates je u klientů, vytvořit optimální pohybové návyky, které by měli uplatňovat během celého dne. Cvičení je vhodné pro ženy i muže. Lekce budou probíhat pod vedením zkušené fyzioterapeutky Terezy Štverákové.

Zdravá záda – BOSU®

Sportovní náčiní Bosu je polokoule naplněná vzduchem, jejíž nestabilní podloží je prověrkou správné techniky cvičení.
Lekce Bosu je aerobní a dynamická. Jejím základem je rehabilitační koncept DNS®, což klade vyšší nároky na precizní a vědomé provedení cviků, jejichž korekce je pod stálým dohledem kvalifikovaného trenéra. Cvičení je nastavené tak, abyste si odnesli kromě procvičeného těla také radost z pohybu. Díky Bosu budete nejen o stupeň výš v prostoru, ale hlavně postoupíte na žebříčku své fyzické kondice, koordinace a svalové síly.
S sebou: vodu, ručník. Sportovní obuv není nutná.