Proč zvolit Junior kartu

Trápí vaše dítě bolesti zad? Má ploché nohy? Málo se hýbe? Nebo je naopak přetížené z jednostranného sportu? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je správný čas navštívit CPM a s naším ročním programem Junior karta zlepšit pohybové stereotypy vašeho dospívajícího dítěte.

Aktivní dítě, zdravé dítě

Více než 81 % teenagerů celosvětově není dostatečně aktivních. Riskují svoje zdraví sedavým způsobem života, před obrazovkou místo pohybu venku, uvádí výsledky výzkumu organizace WHO.

WHO volá po aktivním a rychlém řešení a dodání návrhu, jak zapojit vládu i jednotlivé organizace do zlepšení ukazatelů fyzického zdraví dětí.

Doporučuje u dětí a dospívajících od 5 do 17 let minimálně v průměru 60 minut středně náročné až náročné fyzické aktivity denně. Dále by děti měly provádět minimálně 3x týdně velmi náročné fyzické aktivity zaměřující se na posílení svalů. Doporučuje minimalizovat čas strávený sezením, a zvláště pak čas strávený před obrazovkou digitálního media.

Dostatek pohybu je základním stavebním kamenem

Děti, které nemají sportovně zaměřený zájmový kroužek a nepohybující se samostatně dostatečně, většinou trpí nedostatkem pohybu.  Tělesná výchova není ani zdaleka časově dotovaná natolik, aby sedavý způsob život děti kompenzovala.

Ale ani mladí sportovci nemají vždy vyhráno. Řada zájmových sportovních kroužků intenzivní pohyb dětem a dospívajícím umožňuje, ale ne vždy je takový pohyb komplexní a všestranný. Často je trendem specializace ve sportu již od útlého dětství. Dochází pak k jednostranným přetěžováním nebo návyku patologických hybných stereotypů.

CPM a zdraví dětí

Centrum pohybové medicíny nyní nově nabízíme program péče o teenagery. Program zahrnuje vstupní vyšetření dětí 10-18 let rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem. Vyšetření základních posturálních a pohybových vzorců, vytvoření rehabilitačního plánu zaměřeného na korekci sedu, stoje i špatných pohybových návyků. Dále vyšetření plantogramu – neboli analýzu stoje na základě zátěže plosek nohou a vyšetření sportovním lékařem. Jako výsledek našeho programu bude komplexní náhled na stavbu těla a pohyb u dítěte v čase, snaha o ovlivnění případně kompenzaci nesprávných pohybových návyků. Dále ve spolupráci s teenagerem nebo jeho rodičem zkusíme navrhnout plán jak a jaký druh pohybu zařadit do běžného života tak, aby se dítě komplexně pohybově i intelektově rozvíjelo, kompenzovalo stále zvyšující se nároky na setrvání ve vynucené poloze vsedě. Ale hlavně se pokusíme společně nalézt cestu k pohybu jako takovému, který by měl být nedílnou součástí každého dne jak dětí, tak dospělých.

Základní karta Junior

Jakou péči v sobě zahrnuje náš program, který je zaměřený na dospívající děti.

 

Autor článku: MUDr. Šárka Ducháčková