Jak u nás probíhá vstupní vyšetření

Čeká vás podrobné vyšetření a anamnéza zaměřená na vaše běžné i sportovní činnosti. Vstupní vyšetření provádí vždy jeden z našich odborných specialistů za použití těch nejmodernějších diagnostických přístrojů, které jsou k dispozici přímo na našich pracovištích Waltrovka i na Chodově.

Na co se připravit u vstupního vyšetření

Vstupní vyšetření v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře provádí vždy specialista v oboru rehabilitačního lékařství. Každý z našeho týmu odborníků klade velký důraz na komplexní přístup a následnou individuální péči. Vyšetření je určitým rozcestníkem pro další péči, kterou v našem centru nabízíme.

Součástí je podrobná anamnéza zaměřená na pohybové stereotypy jak ve sportu, tak v běžných činnostech. Ptáme se na okolnosti úrazů, mechanismy vzniku, jejich četnost a další souvislosti. Snažíme se rozklíčovat pohybové návyky které by mohly vést ke vzniku akutních i chronických obtíží. Podrobně se v rámci anamnézy zabýváme interními obtížemi pacientů, infekčními onemocněními či stresovými situacemi v jakých se právě nachází.  Protože právě zasazení pohybových obtíží do kontextu pacientova života je zásadní jak pro diagnostiku, tak pro další úspěšnou léčbu.

Odbornost a moderní přístroje

Ke správnému stanovení diagnózy nám pomáhá vysoká odbornost našich zkušených lékařů a moderní diagnostické přístroje, které máme plně k dispozici jako je RTG, magnetická rezonance, ultrasonografie.

Jako doplněk můžeme zařadit vyšetření chodidel i páteře pomocí systému Moiré, spirometrické či ergometrické vyšetření zamřené na kardiovaskulární výkonnost.

Úvodní diagnóza a specializace

Součástí úvodní diagnostiky mohou být i kompletní laboratorní vyšetření a orientační složení těla bioimpedancí systémem IN BODY.

Výhodou našeho pracoviště je dostupnost lékařů ostatních odborností jako je ortopedie, neurologie, interna, psychiatrie a psychologie, centrum pro léčbu bolesti.  Svým pohledem na pacienta jsou pohledy těchto odborníků nedílnou součástí stanovení diagnózy a terapie.

Po předběžném stanovení diagnózy a případném terapeutickém ošetření plánujeme s pacientem další léčbu.

Dalšími terapeutickými součástmi je odborně vedená fyzioterapiefyzikální terapie.

Protože naším cílem je nejen krátkodobé odstranění obtíží, ale práce na dlouhodobé úlevě či maximální možné změně stereotypů a využití funkčních kapacit, může pak pacient pokračovat v prohlubování nově získaných dovedností i v rámci tréninku s větší zátěži nebo v prostředí zaměřeném na jednotlivé sporty v rámci fyziofitness principu.