Informace k očkování – žádost

Pokyny pro pacienty s chronickým onemocněním, kteří potřebují zaslat unikátní kód k očkování (Covid-19).

Vážení klienti,

pokud patříte, do skupiny pacientů s chronickým onemocněním, u kterých platí vyšší priorita k očkování proti Covid-19 a žádáte o zaslání unikátního kódu, prosím postupujte dle pokynů níže. Informace platí pouze pro pacienty CPMPK.

  • Napište email na adresu recepce@cpmpk.cz s písemnou žádostí o zaslání unikátního kódu a přiložení případně lékařské zprávy (budete potřebovat v termínu očkování).
  • Předmět emailu: Unikátní kód
  • Do emailu: Jméno, příjmení, datum narození, ošetřující lékař, emailový kontakt

 

Ošetřující lékař  vyhodnotí, zda pacient spadá do skupiny pacientů s chronickým onemocněním. V případě kladného vyhodnocení pacient obdrží unikátní kód a postupuje dle instrukcí níže.

 

Informace pro pacienta jak postupovat po obdržení unikátního kódu:

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.