Důležité formuláře

Formuláře související s omezením pohybu ke stažení – čestné prohlášení pro opuštění bydliště a přesun do jiného okresu

Vážení klienti,

v souvislosti s usnesením vlády č.216 ze dne 26.2.2021, které omezuje pohyb obyvatel a zakazuje opuštění okresu na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, zde zveřejňujeme formuláře potřebné pro občany, kteří musí z vážných důvodů toto nařízení porušit ( návštěva lékaře…).

Níže naleznete čestné prohlášení pro opuštění místa bydliště a také formulář pro přesun do jiného okresu.

 

Čestné prohlášení pro opuštění místa bydliště

Formulář pro přesun do jiného okresu

 

Děkujeme, Tým CPMPK