Trvalá změna jídelníčku. Je to vůbec možné?

O svých rezervách v jídelníčku má většina lidí, kterých se to týká, celkem dobrou představu. Dobré vstupní vyšetření s kompletně vypracovanou nutriční anamnézou je klíčové pro plánování jakýchkoliv změn v jídelníčku každého člověka.

O svých rezervách v jídelníčku má většina lidí, kterých se to týká, celkem dobrou představu.

Na dotaz, zda se již pokoušeli se svým stravováním něco udělat, zda mají zkušenosti s redukční dietou či nějakým konkrétním výživovým směrem, pak téměř všichni odpoví, že ano. Ovšem míra úspěšnosti (a prospěšnosti) těchto zásahů do životního stylu bohužel nebývá často vysoká. Chtělo by se napsat, že proč to tak je, je velká neznámá, ale není to pravda. Důvod je ve velké většině případů ten, že absolvované nutriční martýrium nebylo úměrné cíli, pokud byl tedy vůbec nějaký stanoven.

Dobré vstupní vyšetření s kompletně vypracovanou nutriční anamnézou je klíčové pro plánování jakýchkoliv změn v jídelníčku každého člověka. Společné pojmenování problému a naplánování kroků, které povedou k vytyčenému cíli, je nedílná součást nutriční konzultace. Velmi často se stává, že si stanovujeme příliš tvrdé a nereálné cíle, jichž je velmi těžké dosahovat a zdaleka to není problém pouze redukce hmotnosti. Zlozvyků, které si pěstujeme dlouhá léta, může být mnoho a zbavit se jich nemusí trvat pouze pár týdnů. Někdy je to běh na dlouhou trať, a vyplatí se na ni vydat s podporou někoho, kdo vás krotí v počáteční přemotivovanosti a povzbuzuje, když se s postupujícím časem zdá být cíl nedosažitelný. Někdy to ani běh na dlouhou trať být nemusí a není – jde pouze o určení konkrétních nejpotřebnějších změn v jídelníčku, které například s pohybovou aktivitou povedou pomalu ale jistě ke zlepšení zdravotního stavu.

Velmi často lidé rovněž podléhají moderním, avšak vědecky nepodloženým výživovým trendům a směrům. Slibují si od nich od zlepšení zdraví, přes redukci hmotnosti až po zdokonalení sportovních výkonů. Po vyzkoušení mnohých z nich postupně ze svého jídelníčku vyřazují velké skupiny potravin (typicky obiloviny a mléko, ale také mnoho dalších) a jídelníček se postupně stává fádní, ztrácí pestrost a z jídla se vytrácí radost. Odhalení a odbourání těchto někdy zbytečných omezení a nahrazení je rozumnějšími a skutečně potřebnými opatřeními většinou vede k opravdovému, byť pomalejšímu, ale trvalému posunu k lepšímu zdraví.

Jsou-li vám popsané situace trochu povědomé a se správným stravováním stále více či méně bojujete, objednejte se na vstupní nutriční konzultaci. Ujasníte si, v čem je vlastně problém a vykročíte konečně tím správným směrem.

Bc. Blanka Procházková (nutriční terapeut)

Objednejte se