Jak důležitá je screeningová koloskopie

Screeningové vyšetření je plošné vyšetřování populace za účelem odhalení léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stádiích, kdy pacienti ještě nemají příznaky a potíže. Cílem screeningu je snížit nemocnost a úmrtnost na dané onemocnění.

Screeningové vyšetření je plošné vyšetřování populace za účelem odhalení léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stádiích, kdy pacienti ještě nemají příznaky a potíže. Cílem screeningu je snížit nemocnost a úmrtnost na dané onemocnění. V současné době existuje v ČR screening rakoviny děložního čípku, rakoviny prsu, a právě rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom).

Screening kolorektálního karcinomu byl v České republice zahájen v r. 2008. V té době jsme stáli celosvětově na vrcholu výskytu (incidence) rakoviny tlustého střeva a úmrtí na ní! Se zahájením plošného vyšetřování a díky dostupnosti koloskopického vyšetření s možností provádět terapeutické výkony, dochází k významnému snižování výskytu rakoviny tlustého střeva, ale hlavně snižuje se zejména  úmrtnost. Význam screeningové koloskopie podtrhuje nález polypů u více jak 1/3 pacientů podstupujících screeningovou koloskopii.

Screening kolorektálního karcinomu probíhá buď formou vyšetření stolice na tzv. okultní krvácení (TOKS), který je zatím stále určen pro lidi ve věku 50-54 let a měl by se provádět 1x ročně. Lidé starší 55 let mohou pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení každé 2 roky, anebo podstoupit primární screeningovou koloskopii, kterou stačí provádět jednou za 10 let v případě, že výsledek je negativní. Tato doporučení však platí pouze pro jedince, kteří nepociťují žádné potíže.

Nádorové onemocnění tlustého střeva se může projevovat celou řadou příznaků od změny pravidelnosti či charakteru stolice, pocitem nedokonalého vyprázdnění střeva, bolestmi břicha, pocitem plnosti, únavou, ztrátou hmotnosti či přítomností krve ve stolici. Obecně platí, že zhoubné nádory lze poměrně snadno a účinně léčit, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu, proto neváhejte s návštěvou lékaře, máte-li některý z příznaků nebo patříte do rizikové skupiny (lidé ve věku nad 50 let, přítomnost polypů ve střevě, příbuzní 1. stupně nemocných s rakovinou tlustého střeva, dědičná onemocnění spojená se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva nebo chronické střevní záněty). Co je ale znepokojující, že výskyt rakoviny tlustého střeva se posouvá do mladších věkových skupin, a to zejména díky vyššímu výskytu obezity, užívání antibiotik v dětství, používáním antibiotik v potravinovém řetězci a industrializaci v potravinovém průmyslu. Proto se bude screeningový program v budoucnu týkat již mladších asymptomatických jedinců.

Máte-li zájem podstoupit screeningovou koloskopii na našem pracovišti, neváhejte kontaktovat naší recepci.