Diagnostika onemocnění jícnu

V Centru pohybové medicíny jsme v rámci gastroenterologie otevřeli nové centrum pro komplexní diagnostiku motilitních onemocnění jícnu. Využíváme nejmodernějších metod jako jsou 24hodinová pH metrie jícnu s impedancí a high resolution jícnová manometrie.

V Centru pohybové medicíny jsme v rámci gastroenterologie otevřeli nové centrum pro komplexní diagnostiku motilitních onemocnění jícnu. Využitím nejmodernějších metod jako jsou 24hodinová pH metrie jícnu s impedancí a high resolution jícnová manometrie můžeme diagnostikovat nejen refluxní chorobu jícnu, ale i ostatní motilitní onemocnění, např. achalázii. Naše technické zázemí a špičkový tým umožní přistupovat k pacientovi zcela individuálně se zaměřením na převažující příčinu. Na rozdíl od běžných zdravotnických zařízení využíváme navíc úzkou mezioborovou spolupráci gastroenterologa a fyzioterapeuta.

 

 

Refluxní choroba jícnu (RCHJ) je velmi časté onemocnění s významným dopadem na kvalitu života. Celosvětově postihuje okolo 20-25% populace a kromě věku souvisí většina rizikových faktorů s životním stylem. Projevuje se především pyrózou (pálení žáhy), regurgitací (návrat žaludečních šťáv do úst) nebo bolestí za hrudní kostí při polykání. Často mívá ale i mimojícnové projevy jako jsou chrapot, zahlenění či chronický kašel. Návrat žaludečního obsahu do jícnu může způsobit zánět sliznice jícnu (erozivní refluxní choroba), kterou dobře diagnostikujeme pomocí gastroskopického vyšetření, nicméně velká část pacientů (udává se až 70%) nemá v jícnu vyjádřené zánětlivé změny a tyto pacienty pak můžeme diagnostikovat pouze pomocí monitorace pH v jícnu. Zlatým standardem ve vyšetřování pacientů s podezřením na refluxní chorobu se stala 24hodinová pH metrie jícnu s impedancí. Tato metoda umožnila prokázat přítomnost patologického refluxu a odlišit tak funkční potíže od refluxní choroby. Impedance významně zvýšila senzitivitu vyšetření díky rozlišování typů refluxů (dle pH, charakteru refluxátu a výšky propagace v jícnu), což přináší možnost vyšetřovat pacienty i při ponechané antirefluxní medikaci. Velkou výhodou je možnost prokázat souvislost potíží s refluxem.

Standardní léčba RCHJ zahrnuje léky potlačující sekreci žaludeční kyseliny, to však neřeší podstatu, ale jen projevy onemocnění. Základní příčina refluxní choroby jícnu spočívá v prolomení tzv. antirefluxní bariéry, jejíž hlavní součásti jsou dolní jícnový svěrač (DJS) a bránice. Léčba u nás spočívá v úzké spolupráci gastroenterologie a fyzioterapie, kdy kromě medikamentózní léčby používáme i respirační cvičení a manuální techniky se zaměřením právě na oblast bránice a to vše pod vedením specializovaného fyzioterapeuta. Účinky gastroenterologické fyzioterapie dokládá řada studií a jsou vidět již po šesti až osmi týdnech. Navíc pokračující cvičení umožňuje významně snížit potřebu antisekreční medikace.

Příčinu či dopady refluxní choroby na pohyblivost jícnu můžeme diagnostikovat pomocí high resolution jícnové manometrie. Pomocí této metody můžeme zhodnotit nejen hybnost jícnového těla, ale i funkci obou jícnových svěračů současně. Zhodnotíme také, zda pacient s refluxní chorobou jícnu bude profitovat z fyzioterapie, neboť pomocí manometrie detailně zobrazíme oblast DJS a bránice a zjistíme, zda spolu správně fungují jako zmiňovaná antirefluxní bariéra. Velká část pacientů s refluxem má totiž separaci bránice a DJS a to představuje velký prostor právě pro fyzioterapii.

Manometrie jícnu je dále nenahraditelnou metodou v diagnostice většiny motilitních onemocnění jícnu, které se projevují nejčastěji pocitem váznutí sousta v jícnu (dysfagie). Takovým onemocněním může být achalázie jícnu způsobená poruchou relaxace DJS. Achalázie se kromě dysfagie projevuje obvykle i hubnutím, v dnešní době je však velmi úspěšně léčitelná i endoskopicky.

24hodinová pH metrie jícnu s impedancí a high resolution jícnová manometrie jsou miniinvazivní a v dnešní době nejmodernější metody. Hrají nezastupitelnou roli v diagnostice refluxní choroby a dalších funkčních onemocnění jícnu.

Manometrie jícnu – poučení pro pacienty

24 hodinová pH metrie jícnu s impendací – poučení pro pacienty

O dalších možnostech diagnostiky a léčby nemocí trávicího traktu si můžete přečíst na naší stránce věnované specializaci gastroenterologie.

MUDr. Lucie Zdrhová

 

Trpíte na příznaky jako pálení žáhy, plynatost, kyselost v ústech nebo bolest v nadbřišku?

Objednejte se k naší gastroenteroložce MUDr. Zdrhové na vstupní vyšetření.