Tomáš Zitko

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – MUDr.

Rok ukončení studia: 1999

Atestace: 2002 Atestace z vnitřního lékařství 1. stupně, 2005 Atestace z oboru revmatologie

Pobočka: Waltrovka

Praxe:

Po ukončení studia 1. lékařské fakulty v Praze jsem v roce 1999 nastoupil na interní oddělení okresní nemocnice Sokolov a v roce 2002 jsem složil atestaci z vnitřního lékařství I. stupně. Poté jsem 2 roky působil v Revmatologickém ústavu v Praze, a to na lůžkovém oddělení, v revmatologické a osteologické ambulanci, a jako vedoucí lékař Osteocentra RÚ a DXA. Následně jsem 1,5 roku pracoval jako revmatolog a internista na Interní klinice FN Motol a v roce 2005 jsem složil atestaci z revmatologie.

Poté jsem 10 let pracoval na pozici Locum Consultant Rheumatologist v řadě nemocnic Irska a Anglie (03/2006-03/2016), naposledy v Royal National Hospital for Rheumatic Diseases v Bathu a v Univerzitní nemocnici v Bristolu.

Od dubna 2016 jsem zpátky v České republice. Na plný úvazek pracuji jako vedoucí lékař revmatologické a interní ambulance a centra biologické léčby v Hostivici na okrese Praha-západ a na částečný úvazek jako revmatolog v Canadian Medical a.s., od dubna 2020 také v Centru Pohybové Medicíny.

Mám specializovanou způsobilost MZ ČR a licenci ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru revmatologie. Jsem zařazen ve specializované přípravě na atestaci ze Všeobecného praktického lékařství (školitel MUDr. Štefan Kukura, Canadian Medical a.s., předpokládaný termín atestace r. 2020).

Jazykové vybavení: Plynně anglicky

Absolvované kurzy, certifikáty

KOSTNÍ DENZITOMETRIE: certifikace ISCD (International Society for Clinical Densitometry, 2007) a SMOS (Společnost pro metabolická onemocnění skeletu, 2003).

ULTRASONOGRAFIE v revmatologii: kurzy EULAR (European League Against Rheumatism, 2009, 2008), ISR (Irish Society for Rheumatology, 2008) a BSR (British Society for Rheumatology, 2006).

POLARIZAČNÍ MIKROSKOPIE: kurz ACR (American College of Rheumatology, 2007).

Významné kurzy:  IPVZ – řada kurzů a stáží v rámci specializační přípravy na atestaci ze všeobecného praktického lékařství (2016-dosud)

BSR Scleroderma and Raynaud’s Course 2013 (BSR = British Society for Rheumatology, UK)