Jiří Bek

Specializace: ortopedie
Zaměření: ortopedie nohy a hlezna u dospělých
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – MUDr.
Rok ukončení studia: 1996
Atestace
2000 Atestace I. stupně – ortopedie
2006 Atestace II. stupně – Diplom o specializaci v oboru ortopedie

Absolvované kongresy, kurzy

2017: EFAS kongres, Lisabon
Advanced Concepts in Foot Surgery, Amsterodam

aktivní účast(přednášky)
XXI. Národní kongres ČSOT – „Artrodézy v oblasti zadní nohy“
– „Metatarsalgie“
– „Naše první zkušenosti s chrupavkovým implantátem CaReS-1S“
Seminář sekce chirurgie nohy (lektor) – „Proximální výkony pro hallux valgus“
– „Miniinvazivní výkony pro hallux valgus“
Revmatologie a revmatochirurgie pohybového aparátu – „Deformity zadní nohy u revmatiků“

2018: EFAS kongres Ženeva

aktivní účast (přednášky)
– XXII. Národní kongres ČSOT- „Miniinvazivní osteotomie patní kosti“
– Český národní revmatologický kongres- „Nové metody v revmatochirurgii nohy a hlezna“
– Harrachovské sympozium- „Miniinvazivní rekonstrukce deformit prstů“
– Seminář sekce chirurgie nohy (lektor)- „Artrodézy v léčbě hallux rigidus“
– „Internal Brace, AntiROLL v léčbě chronické laterální nestability hlezna“
Praxe
1997- dosud Ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol
2008–2009 Aberdeen Royal Infirmary, Velká Británie
2018- dosud Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

Jazykové vybavení
Angličtina
Členství v odborných společnostech
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii – ČSOT
Sekce chirurgie nohy při ČSOT – SCHN ČSOT
European Foot and Ankle Society – EFAS