Jakub Remer

Specializace: preference dospělé klientely ortopedické, neurologické a posttraumatické stavy Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské, bakalářské Rok ukončení studia: 2019 Pobočka: Waltrovka Absolvované kurzy, certifikáty 2016   Kineziotaping I + II (Česká Asociace Wellness) 2018   Dornova metoda a Breussova masáž (EduSpa College) 2018   DNS Sportovní kurz (Rehabilitation Prague School) 2018   Spirální stabilizace – SM Systém 1A +

Specializace:

preference dospělé klientely
ortopedické, neurologické a posttraumatické stavy

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské, bakalářské
Rok ukončení studia: 2019

Pobočka: Waltrovka

Absolvované kurzy, certifikáty

2016   Kineziotaping I + II (Česká Asociace Wellness)
2018   Dornova metoda a Breussova masáž (EduSpa College)
2018   DNS Sportovní kurz (Rehabilitation Prague School)
2018   Spirální stabilizace – SM Systém 1A + 1B (Stop Bolesti Zad)
2019   Koleno, kotník a ploska nohy ve fyzioterapii (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
2019   DNS základní kurz A – Bratislava (Rehabilitation Prague School)
2019   Spirální stabilizace – SM Systém 1C + 1D – manuální techniky (Stop Bolesti Zad)
2019   Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dle Schrotové a Karského (CKP Dobřichovice)
2019   Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dle Gochta, Niedorhöffa a Brüggera (CKP Dobřichovice)
2019   Diagnostika a terapie bolestí krční páteře a hlavy (CKP Roseta)
2019   Akupunktura bez jehliček (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
2020   Fyzioterapie dětí (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
2020   Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
2020   Kompletní certifikovaný kurz Akrální koaktivační terapie (REHASPRING)
2021   Management testů v kloubní diagnostice (REHASPRING)
2020-2022    Mechanická Diagnostiky a Terapie část A-C (McKenzie Institute Czech Republic)
2021   Specifika terapie pletence ramenního (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
2022   Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové (BezVa FYZIOTERAPIE) – školitelka Bc. Vlasta Bezvodová
2022   NeurokineticTherapy – Level 1, Praha (školitel Simon Jones, United Kingdom)
 

Konference a workshopy

2019   Pervazivní vývojové poruchy (ADHD, autismus, dyspraxie …) – seminář vedený MUDr. Alenou Zumrovou, Ph.D.
2021   Bolest v zádech a jejich diferenciální diagnostika z pohledu neurologa – seminář vedený Prof. MUDr. Ivanou Štětkářovou, CSc., MHA, FEAN
2021   VI. Artroskopické „live surgery“ sympozium v Plzni, garant – Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA
2021   Neurologie v rehabilitaci – seminář vedený MUDr. Ondřejem Fialou, Ph.D.
2021   Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese – seminář vedený PhDr. Ladislavem Špačkem
2022   Kardiopulmonání resuscitace (KPR) – seminář o první pomoci vedený MUDr. Pavlem Srnským
2022   Předčasně narozené dítě – seminář vedený MUDr. Danielou Markovou
2022   Vertebrogenní onemocnění – přednáška od MUDr. Jiřího Chroboka, Ph.D. zaměřená na spondylochirurgické operace

Praxe

2018 – 2019 Motus Rehabilitace s.r.o., Masáže + fyzikální terapie
2019 – 2022  Klinika komplexní rehabilitace MONADA, Fyzioterapeut na HPP
od 2022   Lektor a člen zkušební komise Fitness akademie Ronnie.cz
 

Jazykové vybavení

AJ na komunikativní úrovni, schopen vést terapii v tomto jazyce
 

Záliby

baví mě zajímat se o rozvoj zdravého životního stylu, Sport, Čtení, Příroda, Hudba, Cestování, Volný čas s rodinou