Jakub Novák

Specializace: fyzioterapeut

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – magisterské
Rok ukončení studia: 2018

Pobočka: Waltrovka

Absolvované kurzy, certifikáty

Odborné kurzy

Fascial Manipulation – Stecco:  level I a II

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace – sport

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie

Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu

Praxe

Pracovní zkušenosti v oboru fyzioterapie

od 2018 – doposud: Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

od 2018 – doposud: Fakultní Nemocnice Motol – Klinika tělovýchovného lékařství

od 2020 – doposud: Fyzioterapeut reprezentace ČR hodu oštěpem

od 2018 – doposud: Fyzioterapeut reprezentace ČR orientačního běhu

od 2016 – 2021 doposud: vedoucí fyzioterapeut Českého svazu pozemního hokeje

2016 :  stáž na sportovní klinice do Dragao v rámci programu ESPEP (Porto, Portugalsko)

2016 – 2018: Fyzioterapeut v rehabilitačním zařízení GERI, spol. s.r.o.

Členství v odborných společnostech

Česká společnost tělovýchovného lékařství (ČSTL)

Jazykové vybavení

Angličtina

Záliby

Běžecké a sjezdové lyžování, florbal, cyklistika, hory