Irena Peprná

Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002 a nastoupila na oddělení interny v Nemocnici Sedlčany. V roce 2005 složila atestaci z vnitřního lékařství, pracovala na interním oddělení Nemocnice Na Františku. V roce 2010 potom složila atestaci ze všeobecného praktického lékařství. V roce 2011 úspěšně složila zkoušku po ročním kurzu pracovního lékařství. Prošla praxí na oddělení primární péče Fakultní nemocnice Motol

Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002 a nastoupila na oddělení interny v Nemocnici Sedlčany. V roce 2005 složila atestaci z vnitřního lékařství, pracovala na interním oddělení Nemocnice Na Františku. V roce 2010 potom složila atestaci ze všeobecného praktického lékařství. V roce 2011 úspěšně složila zkoušku po ročním kurzu pracovního lékařství. Prošla praxí na oddělení primární péče Fakultní nemocnice Motol a roku 2009 se stala lékařkou Canadian Medical.

Během své dosavadní kariéry prošla stážemi na interním oddělení Hospital Clinico ve Valladolidu a na onkologickém oddělení v Hospital Clinic v Barceloně ve Španělsku. Zúčastnila se Salzburských seminářů praktického lékařství a v roce 2014 absolvovala stáž na v oboru anesteziologie a resuscitace v Allgemaines Krankenhaus ve Vídni.

Od září 2021 pracuje v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře.