Gabriela Kočí

Specializace: fyzioterapeut

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské, bakalářské FTVS UK, magisterské 2. LF UK

Rok ukončení 2019

Pobočka: Waltrovka 

Kurzy

Kurz DNS –  Dynamická neuromuskulární stabilizace, část A, B

Kurz Vojtovy metody pro vysoké školy

Koleno, kotník a ploska nohy ve fyzioterapii

Kurz terapie bránice se zaměřením na reflux jícnu

Kurz stretchingu v kontextu fyzioterapie a sportovního tréninku

Praxe

2020 – současnost: Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře a.s

2018 – 2020 – Klub vozíčkářů Praha

2019 – 3 měsíční dobrovolnická stáž v Greater regional Accra hospital v Ghaně

2018 – 2019 – Physiolife

2017 – 2018 – JMJ Reha&Spa s.r.o, Centrum fyzioterapie a léčebné rehabilitace

2017 – 2 týdenní odborná v Belgickém Dominiek Savio Institut

Jazykové vybavení

Angličtina

Záliby

obecně jakékoliv sporty, četba, vzdělávání se, cestování