Dita Pichlerová

Absolvovala lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně v roce 1996. Atestaci v oboru vnitřní lékařství získala v roce 1999. Po promoci nastoupila jako sekundární lékař v Centru diabetologie IKEM, kde pracovala až do roku 2007. Od roku 2008 se specializovala na obezitologii, pracovala jako internista – obezitolog v klinickém centru Iscare a v roce 2009 stála u zrodu OB Kliniky, kde působí dosud. Zabývá se

Absolvovala lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně v roce 1996. Atestaci v oboru vnitřní lékařství získala v roce 1999. Po promoci nastoupila jako sekundární lékař v Centru diabetologie IKEM, kde pracovala až do roku 2007. Od roku 2008 se specializovala na obezitologii, pracovala jako internista – obezitolog v klinickém centru Iscare a v roce 2009 stála u zrodu OB Kliniky, kde působí dosud. Zabývá se komplexní léčbou obezity a diabetu a indikacemi k bariatrické chirurgii. Současně od roku 2018 působí jako interní konziliář v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Od roku 2000 se také věnuje výživovému poradenství, je odborný garant nutričních programů. V roce 2019 získala titul Ph.D. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie.

Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, je autorkou knihy Jak zhubnout a nepřibrat, kterou vydalo v roce 2017 nakladatelství Grada a autorkou monografie Léčba obezity přehledně a prakticky, kterou vydalo nakladatelství Axonite 2021.

Je členem České obezitologické společnosti a České diabetologické společnosti.