Adam Jindra

Specializace: Rehabilitační a fyzikální medicína Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – 1. LF UK, obor Všeobecné lékařství Rok ukončení studia: 2016, atestace v oboru FBLR 2021 Pobočka: Waltrovka / Chodov Absolvované kurzy, certifikáty Kurz DNS dle Koláře – části A, B, C Kurzy myoskeletální medicíny Sonoskills – Foundation of muskuloskeletal ultrasound Kurz Explain pain Kurz koordinačně-zátěžové kinezioterapie: část

Specializace: Rehabilitační a fyzikální medicína

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – 1. LF UK, obor Všeobecné lékařství
Rok ukončení studia: 2016, atestace v oboru FBLR 2021

Pobočka: Waltrovka / Chodov

Absolvované kurzy, certifikáty

Kurz DNS dle Koláře – části A, B, C
Kurzy myoskeletální medicíny
Sonoskills – Foundation of muskuloskeletal ultrasound
Kurz Explain pain
Kurz koordinačně-zátěžové kinezioterapie: část A
Kurz terapeutického využití kinesiotapu
Kurz palpační anatomie
Kurz vyšetření spinálního pacienta
Ottobock – Škola chůze po amputaci dolní končetiny

Konference a workshopy

DNS kongres Praha – Medicína pohybového systému ve sportu 2018
OTWorld Leipzig – světový kongres ortotiky a protetiky 2022
Mezinárodní školení Ottobock – Hustopeče 2023
Pravidelně odborná konference FOPTO
Praktický kurz sonografie pohybového aparátu 2022
Symposium Zdravá noha – IKEM 2022
Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny -Pfeifferovy dny 2023

Praxe

Říjen 2016 – současnost    Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM
2018 – duben 2020             I. ortopedická klinika 1. LF UK a FNM
2018 – současnost               Všeobecná rehabilitační ambulance ve FNM
Konziliární lékař pro amputované pacienty ve FNM
2020 – 2022                        Lékař FBLR ambulance Vršovická zdravotní a.s.
2022 – současnost             Specializovaná ambulantní poradna pro amputované FNM

Lektorská činnost

Přednášející problematiky amputovaných pro Bc. a Mgr. obory fyzioterapie 2.LF UK
Výuka amputací na IPVZ v rámci předatestačních kurzů FBLR
Ottobock „Running days“ – atletický kemp pro paraatlety a pacienty po amputacích

Členství v odborných společnostech

ČLK
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP
Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP
Federace ortopedických protetiků technických oborů
Člen lékařské komise Českého paralympijského výboru

Jazykové vybavení

Angličtina, němčina

Záliby

Rodina, sport, příroda, vysokohorská turistika, cestování, četba, historie