Radiodiagnostika

V rámci radiodiagnostiky nabízíme tyto vyšetření:

 

Magnetická rezonance
Vyšetřovací metoda, která umožní zobrazit velmi přesně orgány lidského těla na základě jejich chování v silném magnetickém poli. Výhodou MRI vůči ostatním zobrazovacím metodám v diagnostické radiologii je velká přesnost při zobrazení většiny orgánů, která je dána důsledkem rozdílné intenzity signálu u odlišných měkkých tkání. Navíc toto zobrazení probíhá bez možného škodlivého ionizujícího záření.

 

Rentgenologické vyšetření
Zobrazovací metoda k vyšetření kostí a kloubů pro potřeby ortopedie a FBLR lékařství

 

Ultrazvukové vyšetření
Ultrazvukové vyšetření měkkých tkání (svalů, vaziva, šlach), dutiny břišní, povrchových a malých orgánů, srdce a periferních cév.

 

Využijte nadstandartní péči Centra pohybové medicíny a vyberte si jeden z našich ročních programů.