Psychiatrie

V CPM se setkáváme s příčinami obtíží a bolestí, které vyžadují jinou péči než pouze léčbu neurologa, gastroenterologa, rehabilitačního lékaře nebo ortopeda. Na základě vstupního vyšetření u těchto lékařských specialistů je potřeba zvážit, zda příčina onemocnění není psychosomatického charakteru. Pokud ano, léčba pacientových obtíží by měla být zahájena ve spolupráci s psychiatrem.

 

Rozsah nabízené péče zahrnuje:

 • Úzkostné a fobické stavy
 • Funkční obtíže zažívacího, kardiovaskulárního, dýchacího, gastrointestinálního a urogenitálního systému bez jasné příčiny obtíží
 • Sebepoškozování, emoční instabilita a stavy agresivity
 • Depresivní stavy a sebevražedné myšlenky
 • Poruchy příjmu potravy
 • Hypomanické, manické a psychotické stavy
 • Psychické obtíže po úrazech a u závažných tělesných onemocnění
 • Zdravotní obtíže spojené s užíváním alkoholu, návykových léků a jiné druhy závislosti
 • Poruchy spojené s rituálním chováním a vtíravými myšlenkami
 • Poruchy paměti a pozornosti
 • Poruchy spánku
 • Stavy těžké únavy, bolestivé stavy a poruchy hybnosti
 • Psychické obtíže po autonehodách a napadeních
 • Pomoc obětem násilí a pronásledování
 • Problémy v mezilidských a pracovních vztazích
 • Partnerské a rodinné krize
 • Psychické obtíže v graviditě a šestinedělí
 • Poruchy sexuální apetence a dalších sexuálních funkcí
 • Krize identity a kreativity, psychospirituální krize

 

Komplexní diagnostika a léčba – spolupráce v rámci týmu CPM
V CPM dbáme na komplexnost diagnostiky a léčby potíží pohybového aparátu. Z tohoto důvodu mají naši pacienti k dispozici psychiatrii, která pomáhá léčit příčiny bolestí a obtíží pacienta.

 

Cena vstupního / kontrolního vyšetření:                                                2900/1900 Kč