Fyzioterapie

V rámci centra pohybové medicíny poskytujeme fyzioterapie se zaměřením na prevenci a léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu. Nabízíme individuální a skupinové fyzioterapie s využitím Dynamické Neuromuskulární Stabilizace® (DNS) podle profesora Pavla Koláře, který je odborný garant našeho pracoviště. Patříme mezi špičku ve fyzioterapii v Evropě. Naše pracoviště navštěvují přední čeští sportovci jako je například Ester Ledecká, Jaromír Jágr, Tomáš Berdych a mnoho dalších.

Individuální fyzioterapie

Úvodní hodina fyzioterapie obsahuje kineziologický rozbor (podrobné vyšetření pohybových stereotypů, odhalení funkčních změn) a sestavení rehabilitačního plánu, který přesně odpovída potřebám klienta. V následujících lekcí dochází k prezentaci a nácviku úlevových poloh a k úpravě dechových návyků.

Skupinová fyzioterapie

Skupinová fyzioterapie trvá 60 minut a je vedená fyzioterapeutem. Díky malému počtu osob ve skupině je cvičení individuální a efektivní.

Zdravá záda

Skupinové cvičení zdravá záda probíhá pod vedením zkušeného fyzioterapeuta a vychází z principů dynamické neuromuskulární stabilizace. Při tomto typu cvičení je pozornost kladena na správné nastavení páteře, trupu, pánve a kloubů těla tak, aby docházelo k vyvážené aktivitě stabilizačních svalů a tím k dlouhodobému odstranění bolestí páteře.

Jóga

Jóga je soubor cvičení, která pročišťují celé tělo, zvyšují odolnost a zdatnost organismu, zlepšují funkci centrálního nervového systému. V CPM propojujeme jógu jak s obecnými poznatky fyzioterapie, tak s principy Dynamické Neuromuskulární Stabilizace®. Cvičení je pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

Feldenkrais

Skupinové cvičení podle Feldenkraisovy metody je cvičení, které podporuje vnímání vlastního těla a pohybu. Přes lepší uvědomění svého těla dokážeme účinněji zapojovat svaly a naučíme se lépe vyhodnocovat a zpracovávat signály, které nám tělo dává- například v podobě bolesti nebo omezení pohybu. Cílem cvičení je nenásilné uvolnění kloubního rozsahu a svalového napětí, které jsou častou příčinou pohybových potíží.

FITKID

Cvičení probíhá v malé skupince maximálně šesti dětí. FITKID je rozdělený do dvou věkových skupin 1. mladší skupina je ve věku od 7 do 10 let a 2. starší skupina od 11 do 15 let. Lekce jsou vedeny zkušeným fyzioterapeutem a jsou vhodná pro děti s vadným držením těla nebo pro děti, které nemají dostatek pohybové aktivity. Cvičení je prevencí problémů pohybového ústrojí a zároveň kompenzují často nevyváženou aktivitu svalstva u dětí zatížených jednostrannou aktivitou. Využíváme prvků Dynamické Neuromuskulární Stabilizace a jógy přizpůsobené dětem. Zaměřujeme se na zlepšení koordinace pohybu, postřehu a orientace v prostoru pro zkvalitnění pohybu. Vše probíhá hravou formou a klademe důraz na přátelské a nestresující prostředí, abychom v dětech probudili pozitivní přístup k pohybu.

Program na míru

V rámci programu na míru se snažíme o maximální efektivnost terapie. Na začátku programu Vám sestavíme plán, který bude obsahovat analýzu pohybového aparátu na moderních diagnostických přístrojích.

– 3D Analýza páteře (Moire)

– Pedoscan (zobrazení tlaku nohou). Vyšetření probíha ve stoji a během cíleného pohybu

– Testování izometrické zátěže síly a rozsahu pohybu na strojích DAVID

Z výsledků výše zmíněných získáme objektivní vstupní data, která nám pomohou zefektivnit léčbu a Vám umožní snadnou orientaci ve vývoji Vašeho zdravoního stavu. Abychom dosáhli nejlepších možných výsledků v nejkratším časovém horizontu, spojujeme v programu na míru individuální fyzioterapii s fyzikální terapií. V našem centru nabízíme širokou škálu procedur na nejmodernějších přístrojích od společnosti BTL, které patří mezi špičku na trhu. Na konci programu provedeme výstupní analýzu, na základě které uvidíme objektivní zlepšení a navrhneme další individuální postup.

Programy na míru připravujeme individuálně dle požadavků konkrétního klienta. V případě zájmu kontaktujte recepci.