Fyziofitness

Cílem fyziofitness je prevence před zraněním a zvyšení sportovní výkonnosti. V rámci centra pohybové medicíny a služby fyziofitness Vám nabízíme: Špičkové moderní posilovací přístroje, individuální i skupinové cvičení s využitím Dynamické Neuromuskulární Stabilizace®(DNS) podle profesora Pavla Koláře a programy na míru.

Individuální cvičení

Sportovní specializovaný trénink

Sportovní specializovaný trénink využívá principy dynamické neuromuskulární stabilizace ke zlepšení svalové koordinace potřebné pro daný sport, prevenci zranění a zvýšení sportovní výkonnosti. Během tohoto typu tréninku dochází k optimalizaci pohybu tak, aby byl pro daného sportovce pohyb co nejvíce šetrný vůči kloubům a zároveň byla využita maximalní síla a rozsah pohybu.

Kompenzační trénink

Kompenzační trénink je vhodný při vzniku funkčních poruch a bolestí pohybového aparátu v běžném i sportovním životě. Zahrnuje kombinaci stabilizačních, posilovacích a protahovacích cvičení. Při volbě cviků vycházíme z aktuálního stavu hybného systému daného klienta s cílem odstranit příčiny přetěžování pohybového aparátu.

Kondiční trénink

Kondiční trénink je zaměřen na zvýšení fyzické kondice, svalové síly a koordinace. To vše šetrným způsobem k pohybovému aparátu s využitím principů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace®.

Kruhový trénink

Kruhový kondiční trénink

Kruhový trénink je zaměřen na zvýšení fyzické kondice, svalové síly a koordinace. V rámci našeho cvičení, založeného na principech Dynamické Neuromuskulární Stabilizace® , se při nácviku správných pohybových stereotypů dbá na přesnou polohu v každém kloubu a na integraci hlubokého stabilizačního systému páteře do složitých sportovních pohybů. Tím se optimalizuje distribuce vnitřních sil působící na páteř a klouby a vzniklý pohyb se stane, i při vysokém sportovním výkonu, šetrný vůči pohybovému aparátu.

Program na míru

Program na míru v rámci fyziofitness optimalizuje pohybové procesy a zvyšuje výkonnost daného sportovce. Délka programu a obsah vstupní analýzy jsou variabilní, dle potřeb každého klienta. Pro vyšší efektivitu programu, doporučujeme zařadit do procesu službu fyzikální terapie, která výrazně zlepšuje regeneraci po výkonu. Program je vhodný pro vrcholové i pro amatérské sportovce.

Začátek programu začíná podrobnou vstupní analýzou.

-3D Analýza páteře (Moire)
-Pedoscan (zobrazení tlaku nohou). Vyšetření probíhá ve stoji a během konkrétního pohybu potřebného pro daný sport (golfový, švih, úder raketou, běh, hokejový úder, atd.)
-Videodokumentace reálného pohybu 
-Testování izometrické zátěže síly a rozsahu pohybu na strojích DAVID
-InBody (analýza složení těla)
-Zátěžová diagnostika (spiroergometrie – test fyzické zdatnosti)

Na základě těchto testů získáme vstupní data, která nám umožní objektivně posoudit pohybové schopnosti, limity a pohybové stereotypy, ze kterých vznikají nejrůznější dysbalance, zranění a bolesti při daném pohybu (sportu). Následuje proces, který je rozplánovaný do 3 fází.

První fáze je stabilizační (pochopení principů DNS®, úprava pohybových stereotypů).

Druhá fáze spočívá v optimalizaci pohybu a využití principů DNS® v daném sportu.

Třetí fáze se zaměřuje na zvyšování zátěže a výkonnosti.

Na konci programu Vám vypracujeme výstupní analýzu pohybového aparátu, která komplexně popíše vývoj a zlepšení Vašich pohybových schopností.

 

Programy na míru připravujeme individuálně dle požadavků konkrétního klienta. V případě zájmu kontaktujte Jana Koláře.

Naše prostory

Chodov

Waltrovka