Specializace

Bolesti a obtíže doprovázející pohyb mohou být důsledkem mnoha různých faktorů. Důkladné a komplexní vyšetření v našem zařízení, které si klade za cíl odhalit příčinu vzniklých potíží, je základem úspěšné léčby. Vzájemné porovnání klinických vyšetření a laboratorních výsledků se závěry zobrazovacích metod je zásadní pro stanovení individuální strategie léčby.

Odborné specializace

Fyziofitness

 

Více informací

Fyzioterapie

 

Více informací

Gastroenterologie

 

Více informací

Diagnostické metody a přístroje

 

Více informací

Fyzikální terapie

 

Více informací

Masáže

 

Lékařské specializace

Centrum pohybové medicíny nabízí široký výběr vysoce specializovaných lékařských odborností. V případě, že budete mít zájem o lékařskou péči, je nutné se objednat na komplexní vstupní vyšetření.

Rehabilitační a fyzikální lékařství
Ortopedie
Neurologie
Kardiologie
Revmatologie
Tělovýchovné lékařství
Obezitologie a nutriční poradenství
Plicní lékařství
Neurochirurgie
Léčba bolesti (Algeziologie)
Gastroenterologie
Praktické lékařství
Interní lékařství
Radiodiagnostika

Věda a výzkum

V rámci našeho pracoviště probíhají pravidelné semináře, školení a kurzy pro odbornou veřejnost. Zároveň se Centrum pohybové medicíny zaměřuje na vědeckou činnost v oblasti prevence a léčby pohybového aparátu. V letech 2012-2017 probíhal ve spolupráci s UK FTVS výzkum „Využití kinematické analýzy pohybu v rehabilitaci a ve sportu – zlepšení výkonu, prevence zranění a rehabilitace“. Výzkum byl primárně určen sportovcům z Centra sportu Ministerstva vnitra a z ostatních státních rezortních sportovních center. Již proběhlé studie: tenis, golf, veslování, cyklistika

Firemní programy

Firemní programy připravujeme individuálně dle požadavků konkrétního klienta a potřeb jeho zaměstnanců. Pro více informací kontaktujte Hanu Lonekovou.