Roční programy

Roční programy

Centrum pohybové medicíny nabízí ucelené roční programy pro každého. Ať už potřebujete vyřešit poúrazový stav nebo chcete preventivně předcházet bolestem pohybového aparátu.

Zdravotní péče poskytovaná na pracovištích Centra pohybové medicíny Pavla Koláře v oborech

Jednoroční program komplexní mezioborové péče Základní karta

Jednoroční program komplexní mezioborové péče Zlatá karta
Rehabilitační lékařství ano ano
Ortopedie ano ano
Neurologie ano ano
Gastroenterologie – Refluxní centrum ano ano
Imunologie ano
Kardiologie ano ano
Plicní lékařství ano ano
Interní lékařství, diabetologie a endokrinologie ano ano
Algeziologie (léčba bolesti) ano ano
Radiologie ano ano
Revmatologie ano ano
Psychiatrie ano ano
Fyzioterapie a elektroléčba ano ano
Prodloužená terapie – doplatek 6x 6x
Superkonziliární lékařská péče 1x
Terapeutická péče
Skupinové cvičení, Individuální cvičení fyziofitness, fyzioterapie  2x skupinová fyzioterapie Tyto a další služby
z nabídky CPM lze
modelovat v celkové
hodnotě 30 000 Kč
a více.
Fyzioterapie s prvky DNS dle prof. Pavla Koláře 10x
Volný vstup do rehabilitačního sálu ano
Preventivní péče a nadstandardní diagnostika
3D analýza páteře (Moire) 1x
Pedoscan 1x
Komplexní preventivní  vyšetření internistou 1x
Diagnostické složení těla InBody 1x 2x
Preventivní sonografické vyšetření břicha 1x
Individuální koordinace při akutním stavu do 48 hod. ano
Osobní lékař ano
Osobní koordinátor péče ano
Cena 12 000 Kč 65 000 Kč a více

Cena ročního programu nezahrnuje zdravotní služby poskytované v rozsahu péče hrazené z veřejného pojištění. Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. má smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: VZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, ZPMV, RBP, OZP. Podmínky programu a služby jsou popsány ve smlouvě uzavírané s klientem a jejích přílohách; výše uvedený přehled je pouze informativní.