Pavel Kolář

Pavel Kolář se narodil v roce 1963 v Praze, je ženatý, má dva syny a dceru. Žije s rodinou nedaleko Prahy. Od roku 1999 působí jako přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, od roku 2008 se stal také proděkan 2. LF UK.

Je zakladatelem Dynamické neuromuskulární stabilizace a autorem rozsáhlé odborné knihy Rehabilitace v klinické praxi. Publikoval přes 140 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a jako spoluautor se podílel na řadě dalších odborných knih.

Působí pedagogicky na českých i zahraničních univerzitách a je nositelem medaile Za zásluhy o pedagogickou a vědeckou činnost (2003) a za Zásluhy v oblasti výchovy a vědy (2007). V roce 2009 byl vyhlášen učitelem roku 2. LF UK. Působí jako člen v řadě vědeckých společností.

Výrazných úspěchů dosahuje jako člen realizačních týmů české reprezentace (hokej, fotbal, atletika, tenis, atd.)