O nás

Centrum pohybové medicíny tvoří unikátní koncept zdravotnického zařízení v České republice, kde se na stanovení diagnózy a určení optimální léčby podílejí přední čeští odborníci v jednotlivých oborech.

Smyslem a filozofií naší činnosti je poskytovat vysoce specializovanou a individuální péči na úrovni nejnovějších vědeckých poznatků.

Cílem naší práce je obnovení nebo normalizace pohybů tak, aby nedocházelo k přetěžování a bolestem pohybového systému. Ve fyzioterapii využíváme širokou škálu technik a metod, které respektují neurofyziologické principy lidského těla a pohybu. Tento obecný princip podrobně popisuje a vysvětluje koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace jejímž zakladatelem je prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

Pavel Kolář

Pavel Kolář se narodil v roce 1963 v Praze, je ženatý, má dva syny a dceru. Žije s rodinou nedaleko Prahy. Od roku 1999 působí jako přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, od roku 2008 se stal také proděkan 2. LF UK.

Je zakladatelem Dynamické neuromuskulární stabilizace a autorem rozsáhlé odborné knihy Rehabilitace v klinické praxi. Publikoval přes 140 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a jako spoluautor se podílel na řadě dalších odborných knih.

Působí pedagogicky na českých i zahraničních univerzitách a je nositelem medaile Za zásluhy o pedagogickou a vědeckou činnost (2003) a za Zásluhy v oblasti výchovy a vědy (2007). V roce 2009 byl vyhlášen učitelem roku 2. LF UK. Působí jako člen v řadě vědeckých společností.

Výrazných úspěchů dosahuje jako člen realizačních týmů české reprezentace (hokej, fotbal, atletika, tenis, atd.)

 

Tým

Na stanovení vaší diagnózy a určení optimální léčby se podílejí přední čeští odborníci ve svých oborech.

Celý tým

Pobočky

Chodov

Pyšelská 4, 149 00 Praha 4-Chodov
po–pá: 7.00–20.00, so: 9.00–15.00

Waltrovka

U Trezorky 329, 158 00 Praha 5-Jinonice
po–pá: 7.00–20.00, so: 9.00–15.00