TESTOVÁNÍ PROTILÁTEK COVID-19

Vážený kliente,

Před podstoupením rychlotestu k detekci protilátek proti viru SARS-CoV-2 pro Vás krátce shrneme tuto problematiku.

Pro koho je tento test určen? Pro ty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a chtějí vědět, zdali si vytvořili protilátky, nebo pro ty, které zajímá, jestli již onemocnění prodělali, ale nebyli na testu PCR.

Test není vhodný pro ty, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost, bolesti na hrudi).

Test Acro 2019 od americké společnosti Acro Biotech Inc. slouží jako nepřímý důkaz na infekce COVID-19.

Protilátky třídy IgM se vytváří v první fázi reakce na vir, obvykle po 2-6 ti dnech. Po 10-15 dnech po setkání s virem začne tělo produkovat paměťové protilátky IgG. Platí, že čím je závažnější průběh nemoci, tím je imunitní odpověď (tvorba protilátek) větší. V případě, že jste byl v kontaktu s virem, ale nemáte žádný průběh nemoci, nemusí dojít ke tvorbě protilátek IgG a IgM, nebo je jejich koncentrace tak nízká, že je test vůbec nedeteguje.

Z rychlotestů Acro se můžete dozvědět:

Test je pozitivní – prodělal jste nebo proděláváte COVID – 19 a vaše tělo si vytvořilo protilátky

Test je negativní – test nepotvrdil v krvi žádné protilátky, to ale infekci nevylučuje

Cena rychlotestu je 500,- Kč. Výsledek testu je hotov do 20-ti minut po odběru.

Tento test neslouží jako potvrzení o negativitě viru SARS-Cov-2. Jediný test k přímému důkazu infekce je test RT-PCR (výtěrový test z nosu), který se provádí na jiných pracovištích a speciálně určených odběrových místech.

V případě zájmu o tento test prosím kontaktujte recepci na telefonním čísle +420 222 204 304 nebo na emailu recepce@cpmpk.cz a objednejte se na vybraný čas.