Petra Ročková

Jmenuji se Petra Ročková, vystudovala jsem 1. Lékařskou fakultu University Karlovy a již téměř 20 let pracuji na neurologickém oddělení nemocnice v Motole, kde se věnuji převážně pacientům s roztroušenou sklerózou. Od roku 2021 působím také v Centru pohybové medicíny prof. Koláře. V průběhu své lékařské praxe jsem stále více vnímala propojení mezi tělesným stavem a duševním nastavením a prožíváním pacientů, což

Jmenuji se Petra Ročková, vystudovala jsem 1. Lékařskou fakultu University Karlovy a již téměř 20 let pracuji na neurologickém oddělení nemocnice v Motole, kde se věnuji převážně pacientům s roztroušenou sklerózou. Od roku 2021 působím také v Centru pohybové medicíny prof. Koláře.

V průběhu své lékařské praxe jsem stále více vnímala propojení mezi tělesným stavem a duševním nastavením a prožíváním pacientů, což západní medicína zcela přehlíží.

To mě vedlo nejprve k absolvování kurzu koučinku, který mi otevřel cestu k nové komunikaci s lidmi a později, v roce 2018, jsem ve snaze o hlubší porozumění lidské psychice vstoupila do sebezkušenostního výcvikového programu v psychoterapii v dynamickém směru pod záštitou Libereckého institutu pro psychoterapii a psychosomatiku.

Psychoterapii chápu jako možnost dopřát si čas v bezpečném nehodnotícím prostředí, kde si klient hledá a nachází cestu životem, která je pro něj nejpřijatelnější. Uvědomuje si příčiny a důsledky svého chování a působení na okolí.

K tomu, jak se v životě cítíme, velkou měrou přispívají mezilidské vztahy, které pěstujeme, a které nás od malička formují a v dospělosti ovlivňují. I v terapii je pro mě důležitá práce na vztahu s klientem, který může být katalyzátorem změny.

Psychoterapie je vhodná pro každého, kdo má chuť pracovat na svém seberozvoji.

Může pomoci v situacích, kdy se člověk vlivem vnějších okolností a neustálé expozice negativním zprávám, cítí pod tlakem a v nepohodě.

Pomáhá v případech, kdy se opakují konflikty ve vztazích, a necítíme se v nich dobře.

Může být přínosem pro klienty s problémy s vlastní sebe hodnotou.