Eva Šulová

Specializace: Fyzioterapie Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – magisterské v oboru fyzioterapie Rok ukončení studia: 2014 Pobočka: Waltrovka Absolvované kurzy, certifikáty Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice Koordinačně-zátěžová kinezioterapie Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání Fascial manipulation Stecco I., II. level Komplexní terapie ramenního pletence Viscerovertebrální

Specializace: Fyzioterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – magisterské v oboru fyzioterapie
Rok ukončení studia: 2014

Pobočka: Waltrovka

Absolvované kurzy, certifikáty

Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
Koordinačně-zátěžová kinezioterapie
Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání
Fascial manipulation Stecco I., II. level
Komplexní terapie ramenního pletence
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
Vojtova RL – RL Corpus – studentský A kurz

Konference a workshopy

Rehabilitace ,,zdravých dětí” (2012, pořádala Unie fyzioterapeutů, Rehabilitační centrum OLMA R+, Katedra klinických a preklinických oborů Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích),
„Kontexty klinické kineziologie“ – hlavní přednášející Doc. MUDr. František Véle, CSc. (pořádala MUDr. Mgr. Marcela Míková, PhD., ZSF, JU v Českých Budějovicích),
Praktický seminář Vývojová kineziologie 1. a 2. trimenon (Mgr. Magdalena Lepšíková)
Praktický seminář Vývojová kineziologie 3., 4. a 5. trimenon (Mgr. Magdalena Lepšíková)
Praktický seminář Kineziologie páteře (Mgr. Magdalena Lepšíková)

Praxe

v rámci studia: Nemocnice České Budějovice, a.s.,  Bertiny lázně Třeboň, Rehabilitační centrum Olma R+, Rehabilitační a regenerační centrum Borovany, Státní léčebné lázně Jánské lázně, s. p., Nemocnice Nový Jičín, a.s., Nemocnice České Budějovice, a.s., Arpida, o.s. (centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením), Fakultní nemocnice v Motole
brigády: Středisko následné lůžkové péče Kopřivnice, Therápon, a.s. (ambulance rehabilitace a fyzikální terapie), Rehabilitační klinika Malvazinky
plný pracovní poměr: Vršovická zdravotní, a.s. (ambulantní část, lůžková část, následná intenziní péče – NIP), Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s.

Jazykové vybavení

anglický jazyk

Záliby

sport, rodina