Kardiologie a Angiologie

Kardiologie a angiologie se zabývá diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév. Nabízíme ambulantní péči pro pacienty se všemi srdečně cévními onemocněními s návazností na pracoviště fakultního typu v případě lůžkové péče. Staráme se o pacienty s arteriální hypertenzí, chlopenními srdečními vadami, ischemickou chorobou srdce, poruchami srdečního rytmu, ischemickou chorobou dolních končetin a mozku, chronickou žilní insuficiencí.

S přesahem do dalších oborů Centra pohybové medicíny vyšetřujeme i pacienty s vaskulitidami a syndromem horní hrudní apertury. Intenzivně se věnujeme miniinvazivní terapii žilního systému v rozsahu péče od metličkových varixů až po obtížné hojitelné bércové defekty cévní etiologie.

 

V rámci kardiologie a angiologie nabízíme:

  • Cévní vyšetření včetně triplexního dopplerovského vyšetření všech cév
  • Transtorakální echokardiografické vyšetření
  • EKG vyšetření a zátěžové EKG vyšetření
  • EKG Holter (24hodinové monitorování EKG)
  • Tlakový Holter (24hodinové monitorování krevního tlaku)

 

Komplexní diagnostika a léčba – spolupráce v rámci týmu CPM
V CPM dbáme na komplexnost diagnostiky a léčby. Klientovy obtíže vnímáme ze všech možných úhlů pohledu. Kardiologie a cévní medicína úzce spolupracuje s interním a tělovýchovným lékařstvím, lékařskou rehabilitací, revmatologií, neurologií a fyzioterapií. Týmová spolupráce mezi odbornostmi je usnadněna sdílením společné pacientovi dokumentace a medicínskými konzilii.

 

Využijte nadstandartní péči Centra pohybové medicíny a vyberte si jeden z našich ročních programů.