Diagnostické metody a moderní posilovací přístroje

Diagnostické metody

Dynamická a statická magnetická rezonance

Tato unikátní magnetická rezonance umožňuje vyšetření páteře ve stoje i v pohybu. Běžné rezonance dovolují vyšetřovat pouze v poloze na zádech. Naše rezonance dokáže posoudit tvar a strukturu meziobratlové ploténky, její pohyb a v neposlední řadě i vztah ploténky k nervovým strukturám při zátěži. Obdobně je tomu u periferních kloubů (kolene, hlezenního kloubu atd.). Tento typ otevřené rezonance je obzvlášť vhodný pro pacienty s klaustrofobií.

3D Analýza páteře (Moire)

Metoda zobrazující křivky páteře ve všech rovinách. Páteř je snímána při osvětlení přes mřížku, pomocí které je zobrazen reliéf celé plochy zad. Počítač pak ukáže přetížené úseky a úhlová postavení páteře a změny jednotlivých obratlů a pánve. Díky tomu může pacient získat přesnou diagnózu svých potíží a účinně a okamžitě je řešit. Metoda je také vhodná pro kontrolu úspěšnosti probíhající terapie.

Pedoscan (Analýza chůze a vyšetření nožní klenby)

Odhaluje rozložení tlakových sil chodidla při stoji, chůzi nebo běhu a významně tak pomáhá stanovit diagnózu při pohybových problémech.

Rentgenologické vyšetření

Zobrazovací metoda k vyšetření kostí a kloubů.

Testování izometrické zátěže síly a rozsahu pohybu na strojích DAVID

Dynamometrické měření rozsahu síly a pohybu.

Zátěžová diagnostika

Součástí zátěžové diagnostiky je například spiroergometrie – test fyzické zdatnosti zaměřený na kardiovaskulární a respirační systém, vhodný pro sportovce, ale i běžnou veřejnost (odhalení funkčních nedostatečností).

EMG a evokované potenciály

Měření elektrické aktivity svalů a nervů sloužící především k diagnostice poruch nervosvalového aparátu.

Sonografie

Ultrazvukové vyšetření měkkých tkání (svalů, vaziva, šlach), dutiny břišní, povrchových a malých orgánů, srdce a periferních cév.

Echokardiografické vyšetření

Ultrazvukové vyšetření srdce, které pomáhá odhalit srdeční vady.

Cévní ultrazvuk Doppler

Ultrazvukové vyšetření tepen a žil dolních končetin, krkavic, ledvinných tepen, vyšetření AV dialyzačních fistulí.

Celotělová pletysmografie (spirometrie)

Vyšetření plicní kapacity a reziduálního objemu plic.

24 hodinové monitorování krevního tlaku a EKG

Naše klinika nabízí také možnost zapujčení zařízení holter, které dokáže 24 hodin monitorovat krevní tlak a měřit EKG.

Moderní posilovací přístroje

3D Space Curl – pomoc sportovcům i široké veřejnosti

Toto zařízení prokazatelně zlepšuje pohybovou koordinaci v prostoru a kinestezii (schopnost přesného vnímání pohybu). Posiluje také hluboký stabilizační systém a díky tomu nachází úspěšné využití v rehabilitaci a léčbě nemocí pohybového aparátu. Zařízení bylo vyvinuto před 30 lety americkou agenturou NASA za účelem prostorové orientace a koordinace pohybu kosmonautů a pilotů.

ALTER G – Antigravitační trenažér

Tento antigravitační běžecký pás dokáže snížit tělesnou hmotnost až o 80%. Pacienti s obtížemi dolních končetin, s obezitou, poškozenými nervy nebo páteří chodí/běží v téměř beztížném stavu. Při chůzi či běhu po pásu se minimálně zatěžují klouby a zároveň se efektivně a bezbolestně stimulují svaly.

Posilovací přístroje DAVID

Na základě výsledků testu izometrické zátěže síly a rozsahu pohybu na strojích DAVID, je stanoven cvičební program. Tento předdefinovaný program má klient uložen na čipové kartě, s kterou následně prochází všechny posilovcí stroje. Tyto stroje dle výsledků testu nastavují zátěž a monitorují výkon klienta.

Gravity Trainings (GTS)

Multifunkční posilovací přístroj umožňuje cvičení s vlastní váhou těla a využívá velkého rozsahu volných kladek. Tím poskytuje komplexní funkční trénink.