Psychoterapie

Cílem psychoterapie je zmírnit nebo odstranit potíže klienta. Díky tomu dochází většinou k zvýšení úrovně sebepoznání, sebepřijetí, seberealizace a sebeocenění. Psychoterapie nám může pomoci dosáhnout širšího náhledu na sebe sama, uvědomit si zaběhnuté vzorce myšlení a chování, odkrýt náš smysl a celkově dosáhnout lepší kvality života a naplnění našeho potenciálu.

S čím vším Vám terapie může pomoci?

Terapie pomáhá se širokou škálou témat, od momentální nespokojenosti přes problémy ve vztazích až po hluboká traumata. Záleží především na vás, jaké cíle si se svým psychoterapeutem zvolíte.

Setkání trvají 60 min., ideálně probíhají ve stejný čas jedenkrát týdně.

Důvody, pro které je vhodné vyhledat psychoterapeuta, zahrnují jednoduše řečeno nesoulad mezi tím, co byste v tuto chvíli chtěli, potřebovali, po čem toužíme a tím, co se Vám nabízí, je k dispozici. Takový nesoulad vede k vnitřnímu konfliktu. Jedině vy sami jste experty na jeho řešení. Může se však stát, že konflikt nabyde takového rozměru, že vás doslova zahltí a vy přes les nevidíte jednotlivé stromy, ztratíte cestu, tápete v mlze. V takovém případě je osvobozující promluva s nestranným, nezaujatým posluchačem, jenž přinese pohled zvenčí, vidí věci, které již nejste schopni zahlédnout, položí tu správnou otázku.

Pokud jste:

  • nespokojeni, neveselí, životem uondaní,
  • cítíte v sobě napětí, ať již vysvětlitelné či nikoli,
  • máte vracející se tělesné obtíže, které moc nedávají smysl,
  • chtěli byste to mít v životě jinak, ale nějak nemůže najít cestu ze stereotypu,
  • nebo prostě jen chcete zkusit, zda by život nemohl mít lepší tvar,

 

Cena vstupního / kontrolního vyšetření: 1500 Kč