Preventivní programy

Prevence je důležitou součástí péče o zdraví každého z nás. Preventivní prohlídka může odhalit závažnější problém nebo začínající onemocnění a včasnou léčbou můžeme zabránit jejímu dalšímu rozvoji.

V nabídce CPM si můžete vybrat z několika preventivních programů, které pro vás nabízíme.

Komplexní interní prohlídka:

Je zaměřena na včasný záchyt civilizačních onemocnění a zjištění vašeho aktuálního zdravotního stavu.

Tato prohlídka obsahuje následující laboratorní vyšetření a komplexní vyšetření lékařem:

Laboratorní vyšetření

 • laboratorní krevní testy funkce jater, žlučových cest, ledvin a vnitřního prostředí, dále hladinu krevního cukru, cholesterolu a dalších krevních tuků, stanovení tzv. krevního obrazu (počtu, druhu a velikosti krevních elementů), zánětlivé aktivity v organismu (tzv. sedimentace krve a CRP), test na funkci štítné žlázy, chemické a mikroskopické vyšetření moči u mužů vyšetření krevního testu na rakovinu prostaty (PSA)EKG – elektrokardiografické vyšetření srdce
 • Ultrazvukové vyšetření břicha – zahrnuje zobrazení jater, žlučníku, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny a ledvin,
 • Test na okultní krvácení – vyšetření 2 vzorků stolice na přítomnost mikroskopického množství krve k včasnému odhalení rakoviny tlustého střeva u osob nad 50 let, nebo u klientů s rizikovým faktorem v anamnéze

Komplexní vyšetření interním lékařem

 • vstupní vyšetření interním lékařem
 • posouzení rodinné anamnézy se zaměřením na rizika pro Vás vyplývající kompletní fyzikální vyšetření celého těla
 • kontrolní vyšetření: interpretace a souhrnné zhodnocení všech výsledků, případné zaslání na další vyšetření, doporučení úpravy životního stylu a zdravotního sledování v následujících letech, vyhotovení závěrečné zprávy.

Cena vyšetření je 9 000,- Kč. Podmínkou je platné české zdravotní pojištění. Vyšetření neobsahuje organizaci a následnou realizaci doplňujících patologických nálezů, které z výsledků vyplynou.

Komplexní preventivní vyšetření

Je velmi podrobné vyšetření zaměřené na zjištění celkového zdravotního stavu z hlediska všech odborností. Je vhodná pro ty, kteří chtějí mít informace o svém zdravotním stavu pod kontrolou.

Prohlídka je složena z několika po sobě jdoucích vyšetření a podrobných laboratorních odběrů.

Praktický lékař nebo Internista:

 • Komplexní anamnéza, fyzikální vyšetření

Laboratorní vyšetření:

 • biochemie (ionty) – Natrium, Kalium, Chloridy, Calcium, Fosfor, Magnesium
 • diabetologický profi l – glykémie, glykovaný hemoglobin
 • lipidové spektrum – celkový cholesterol, TG, HDL a LDL cholesterol
 • jaterní soubor – bilirubin, enzymy ALT, AST, GMT, ALP
 • pankreatické enzymy – amylasa, pankreatická amylasa
 • ledvinné funkce – urea, kreatinin, kyselina močová
 • hormony štítné žlázy – TSH, fT4
 • zánětlivé parametry – CRP, sedimentace
 • orientační hodnocení nutrice – celková bílkovina, albumin
 • vyšetření moče – chemicky včetně sedimentu
 • vyšetření stolice na okultní – screening kolorektálního karcinomu (skryté) krvácení
 • hematologie – krevní obraz + diferenciál

Kardiologie

 • Komplexní vyšetření lékařem, EKG, ergometrie, echokardiografie

Neurologie

 • Komplexní vyšetření lékařem, vyšetření reflexů a pohybových stereotypů

Plicní lékař

 • preventivní prohlídka plicním lékařem, která je vhodná zejména pro rizikové skupiny např. kuřáky
 • vyšetření residuálního objemu plic a saturace kyslíku v krvi

Fyzioterapie

 • Komplexní kineziologický rozbor – fyzioterapeutická analýza (60 minut)
 • Vyšetření na přístroji Moiré – metoda zobrazující křivky páteře během chůze ve všech rovinách a ukazuje přetížené úseky, úhlová postavení páteře a změny jednotlivých obratlů a pánve. Díky tomu může pacient získat přesnou diagnózu svých potíží
 • Vyšetření na přístroji pedoscan – odhaluje rozložení tlakových sil chodidla při stoji, chůzi nebo běhu a významně tak pomáhá stanovit diagnózu při pohybových problémech
 • Vyhodnocení a interpretace výsledků z vyšetření a případné doporučení následného postupu

Ortopedie

 • Komplexní vyšetření lékařem – držení těla, rozsahy kloubů, vyšetření nožní klenby a kloubní stability

Sonografie

 • SONO břicha a malé pánve (vyšetření jater, žlučníku, žlučových cest, slinivky břišní, ledvin, močového měchýře, dělohy, vaječníku, prostaty, posouzení ev. tekutiny v dutině břišní)

RTG

 • Rentgen plic a srdce (vyloučení plicních, srdečních anomálií)

Závěrečná konzultace

 • Shrnutí výsledku a doporučení specialisty, v případě potřeby doporučení k dalším konzultacím nebo léčbě, edukace ohledně výživových doporučení, stanovení kardiovaskulárních a metabolických rizik

Cena vyšetření je 18.000, -. Podmínkou je platné české zdravotní pojištění. Vyšetření neobsahuje organizaci a následnou realizaci doplňujících patologických nálezů, které z výsledků vyplynou.

Prohlídka zdravá záda

Prohlídka zaměřená na prevenci onemocnění pohybového aparátu, zejména bolestí zad.

Komplexní preventivní vyšetření rehabilitačním lékařem

 • komplexní vyšetření pohybového systému pacienta: posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů, včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů i pohybového aparátu jako celku

Vyšetření fyzioterapeutem

 • Komplexní kineziologický rozbor – fyzioterapeutická analýza (60 minut)
 • Vyšetření na přístroji Moiré – metoda zobrazující křivky páteře během chůze ve všech rovinách a ukazuje přetížené úseky, úhlová postavení páteře a změny jednotlivých obratlů a pánve. Díky tomu může pacient získat přesnou diagnózu svých potíží
 • Vyšetření na přístroji pedoscan – odhaluje rozložení tlakových sil chodidla při stoji, chůzi nebo běhu a významně tak pomáhá stanovit diagnózu při pohybových problémech

Interpretace a souhrnné zhodnocení všech výsledků, doporučení pro případná další vyšetřování

Cena vyšetření je 8. 000,-. Vyšetření neobsahuje organizaci a následnou realizaci doplňujících patologických nálezů, které z výsledků vyplynou.