Roční programy

Roční programy

Centrum pohybové medicíny nabízí ucelené roční programy pro každého. Ať už potřebujete vyřešit poúrazový stav nebo chcete preventivně předcházet bolestem pohybového aparátu.

Přehled programů pro české pojištěnce Start care

jednorázová organizace vyšetření v jedné z uvedených odborností
Základní karta

roční program komplexní mezioborové péče
Bronzová karta

roční program komplexní mezioborové péče
Zlatá karta

roční program komplexní mezioborové péče
Rehabilitační lékařství ano ano ano ano
Ortopedie ano ano ano ano
Neurologie ano ano ano
Gastroenterologie ano ano ano ano
Revmatologie ano ano ano
Kardiologie ano ano ano
Plicní lékařství ano ano ano
Interní lékařství a diabetologie ano ano ano
Algesiologie (léčba bolesti) ano ano ano
Radiologie ano ano ano
Fyzioterapie a elektroléčba ano ano ano
Nadstandardní služby fyzioterapie 6x 12x 16x
Superkonziliární lékařská péče 2x
Terapeutická péče
Skupinové cvičení 2x 4x Tyto a další služby
z nabídky CPM lze
modelovat v celkové
hodnotě 25 000 Kč
a více.
Individuální cvičení fyziofitness 1x
Masáž 4x 12x
Preventivní péče a nadstandardní diagnostika
3D analýza páteře 1x
Pedoscan 1x
Komplexní vstupní kontrolní vyšetření 1x
Diagnostické složení těla InBody 1x 2x neomezeně
Preventivní sonografické vyšetření břicha 1x
Individuální koordinace při akutním stavu do 48 hod. ano
Osobní lékař ano
Osobní koordinátor péče ano
Cena 2 500 Kč 12 000 Kč 22 000 Kč 65 000 Kč a více

Cena ročního programu nezahrnuje zdravotní služby poskytované v rozsahu péče hrazené z veřejného pojištění. Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. má smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: VZP, VOZP, ČPZP, ZPŠ, ZPMV, RBP, OZP – v omezeném rozsahu. Podmínky programu a služby jsou popsány ve smlouvě uzavírané s klientem a jejích přílohách; výše uvedený přehled je pouze informativní.