Novinky


Pozvánka na vzdělávací kurz

Praktičtí lékaři pozor! Odborný garant: MUDr. Vítězslav Hradil. Přednášející: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. a PhDr. Petr Bitnar. Refluxní choroba jícnu, nejrozšířenější motilitní onemocnění, postihuje okolo 20-25% populace celosvětově a má významný dopad na kvalitu života pacienta. Současná standardní léčba zahrnuje léky potlačující sekreci žaludeční kyseliny. Tento postup však neřeší příčinu refluxní choroby. Nový přístup k léčbě motilitních onemocnění leží v úzké spolupráci mezi gastroenterologií a fyzioterapií.