Pozvánka na vzdělávací kurz

Praktičtí lékaři pozor! Odborný garant: MUDr. Vítězslav Hradil. Přednášející: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. a PhDr. Petr Bitnar. Refluxní choroba jícnu, nejrozšířenější motilitní onemocnění, postihuje okolo 20-25% populace celosvětově a má významný dopad na kvalitu života pacienta. Současná standardní léčba zahrnuje léky potlačující sekreci žaludeční kyseliny. Tento postup však neřeší příčinu refluxní choroby. Nový přístup k léčbě motilitních onemocnění leží v úzké spolupráci mezi gastroenterologií a fyzioterapií.

Léčba gastrointestinálních onemocnění pomocí fyzioterapeutických technik

 

Datum: 22.10.2019

Místo: Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Walterovo náměstí 329/2, 158 00 Praha 5

Přednášející: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. a PhDr. Petr Bitnar

Délka: 4 hodiny

Počet kreditů: 4

Účastnický poplatek: ZDARMA

Odborný garant: MUDr. Vítězslav Hradil

Refluxní choroba jícnu, nejrozšířenější motilitní onemocnění, postihuje okolo 20-25% populace celosvětově a má významný dopad na kvalitu života pacienta. Současná standardní léčba zahrnuje léky potlačující sekreci žaludeční kyseliny. Tento postup však neřeší příčinu refluxní choroby. Nový přístup k léčbě motilitních onemocnění leží v úzké spolupráci mezi gastroenterologií a fyzioterapií.

Gastroenterologickou (viscerální) fyzioterapií je možné ovlivnit funkci antirefluxní bariéry a dalších sfinkterů a přechodových oblastí (junkcí) příslušné oblasti (horní jícnový svěrač, pyloru, Oddiho sfinkter apod.). Viscerální fyzioterapie je kombinací reflexních, manuálních a respiračních technik a má za cíl ovlivnit jak biomechanické tak neurofyziologické podmínky a funkce gastrointestinálního systému. Zejména pak mobilitu a motilitu vnitřních orgánů a kompetenci jednotlivých sfinkterů, které až na výjimky obsahují vždy podíl příčně pruhované kosterní svaloviny. Cílem je ovlivnění jak symptomatických projevů funkčních onemocnění gastroenterologického traktu, tak i kauzální změny v aktivitě sfinkterů a motility střev. Klinické výsledky je zpravidla možné očekávat již po 6-8 týdnech terapie a autoterapie. Výhodou metodických a terapeutických postupů léčebné rehabilitace je jejich bezpečnost (nemá vedlejších účinků), aktivní přístup a nízkonákladovost.

Program:

15:30 – 16:00   Registrace

16:00 – 18:00   Zahájení a teoretická část

18:00– 18:30    Pauza

18:30 – 19:30   Praktická část: ukázka diagnostiky a léčby pacienta

19:30 – 19:45   Pauza

19:45 – 20:00   Diskuse a závěr

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Termín uzavření přihlášek je 21.10. 2019

Kontakt: Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Walterovo náměstí 329/2, 158 00 Praha 5

e-mail: alena.stellnerova@cpmpk.cz