Nabízíme

Pohybové potíže a bolesti mohou vzniknout z různých příčin. Základem úspěšné léčby je cílené komplexní vyšetření, které odhalí příčiny potíží, na jejichž základě se odvíjí průběh léčby. Vedle zobrazovacích metod je velmi důležité klinické vyšetření specializovaným lékařem.

Vzájemné porovnání klinických vyšetření, laboratorních výsledků s výsledky zobrazovacích metod je zásadní pro stanovení individuální strategie léčby.

Odborné a lékařské specializace

V rámci našich pracovišť naleznete tyto odborné specializace:

 • Rehabilitační a fyzikální lékařství
 • Fyzioterapie
 • Ortopedie
 • Kardiologie
 • Tělovýchovné lékařství
 • Plicní lékařství
 • Neurologie
 • Imunologie
 • Revmatologie
 • Léčba bolesti (Algesiologie)
 • Gastroenterologie
 • Obezitologie a nutriční poradenství
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Fyzikální terapie (elektroléčba)
 • Akupunktura
 • Masáže
 • Fyziofitness – individuální i skupinové tréninky

Diagnostické metody

 • Dynamická magnetická rezonance
 • 3D Analýza páteře (Moire)
 • Pedoscan (Analýza chůze a vyšetření nožní klenby)
 • Rentgenologické vyšetření
 • Diagnostické posilovací stroje DAVID (dynamometrické měření rozsahu síly a pohybu)
 • Zátěžová diagnostika
 • EMG a evokované potenciály, Sep Mep
 • Sonografie
 • Echokardiografické vyšetření
 • Cévní ultrazvuk Doppler
 • Celotělová pletysmografie (spirometrie)
 • 24 hodinové monitorování krevního tlaku a EKG

Věda a výzkum

V rámci našeho pracovišti probíhají pravidelné semináře, školení a kurzy pro odbornou veřejnost. Zároveň se Centrum pohybové medicíny zaměřuje na vědeckou činnost v oblasti prevence a léčby pohybového aparátu.

V letech 2012-2017 probíhal ve spolupráci s UK FTVS výzkum „Využití kinematické analýzy pohybu v rehabilitaci a ve sportu – zlepšení výkonu, prevence zranění a rehabilitace“. Výzkum byl primárně určen sportovcům z Centra sportu Ministerstva vnitra a z ostatních státních rezortních sportovních center. Již proběhlé studie: tenis, golf, veslování, cyklistika